School organizes following programs annually :

Pt. V. D. Paluskar death Anniversary

Prof. B. R. Deodhar death Anniversary

Pt. Shyam Gogate/ Rohini Gogate Death Anniversary

Students Day

Occasionally Lectures and Demonstrations

Below is the list of Artists performed in the above programs mainly in the past 25 to 30 years :

Kumar Gandharva - Vocal

Zakir Hussain- Tabla Solo

Ashwini Bhide-Deshpande - Vocal

C.R. Vyas - Vocal

Arvind Parikh -Sitar

Raja Miya ( Ghulam Husnain Khan)- Vocal

Jitendra Gore- Sanvadini ( Harmonium)

Devki Pandit - Vocal

Archana Kanhere - Vocal

Suhas Vyas - Vocal

Shahid Parvez - Sitar

Suresh Bapat - Vocal

Sweekar Katti - Sitar

Prakash Shejwal - Pakhawaj

Shubha Joshi - Vocal

Narayan Bodas - Vocal

Babanrao Halkankar - Vocal

D.K. Datar - Violin

Veena Sahasrabuddhe - Vocal

Sultan Khan - Sarangi

Jasraj - Vocal

Prabhu Tendolkar - Sarod

Kunwar Rajendrasing - Violin

Madhavi Nanal - Vocal

Shshank Katti - Sitar

Satyasheel Deshpande- Vocal

Padma Talwalkar - Vocal

Satish Vyas - Santoor

Nishad Bakre - Vocal

Alka Dev-Marulkar - Vocal

Alka Dev-Marulkar - Vocal

Dinkar Kaikini - Vocal

Shrikant Dhokrikar- vocal

Sangeeta Gogate - vocal

Aslam Khan - Vocal

Kalapini Komkali - Vocal

Shounak Abhisheki - Vocal

Shobha Gurtu - Vocal

Shrikant Deshpande - Vocal

Arti Ankalikar-Tikekar - Vocal

Satish Kaushik - vocal

Manohar Chimote - Sanvadini ( Harmonium)

Vasundhara Komkali - Vocal

Ulhas Kashalkar - Vocal

Madhusudan Apte - Vocal

Ashok Ranade - Vocal

Vasant Phadanvis - Vocal

Shyam Gogate - Vocal

Nirmala Gogate - Vocal

Chandrashekhar Rele

Pandharinath Kolhapure - Vocal

Ramdas Bhatkal- Vocal

Rajashree Pathak - Vocal

Shakkar Abhyankar - Sitar

Yashwantbua Joshi - Vocal

Manik Bhide - Vocal

Ulhas Bapat - Santoor

Zarin Sharma - Sarod

Bhimsen Joshi - Vocal

Prabhakar karekar - Vocal

Ashok Sharma - Sitar

JItandra Abhisheki- Vocal

Nayan Ghosh - Sitar

Malini Rajurkar - Vocal

Digvijay Vaidya - Vocal

Jyoti Sidhaye - Kathak Dance

Sharad Sathe – Vocal

Kedar Bodas

Ram Deshpande

Chandrashekhar Phanse

Gauri Pathare

Nityanand Haldipur

Milind Raikar

Ratnakar Pai